Реклама и маркетинг
Ниски цени - уеб услуги. Маркетинг и реклама. Онлайн бизнес

 
 


www.webprobulgaria.com
Афилиейт маркетинг

На базата на маркетинговите писма, които получаваме всеки ден, спокойно можем да кажем, че малко фирми оптимизират своите съобщения за мобилни устройства.

Данни за 2014 г. от Email Marketing Industry Census, маркетингово проучване на Econsultancy, показват, че едва по-малко от половината фирми (47%) оптимизират електронните писма за мобилни устройства, една трета (34%) работят по въпроса, а 19% изобщо не планират такова нещо.

Много от общите правила за електронни съобщения важат и при мобилните устройства, но в настоящия материал ще ви представим няколко съвета и примери, които допълнително да ви улеснят.

1. Обърнете внимание, че името на подателя е с приоритет

При много доставчици на уеб базирана пощa (Gmail, Outlook, Apple Mail и др.) името на подателя е с приоритет пред темата на писмото.

Това показва колко е важно да изберете име, което звучи познато на потребителя и няма да го остави в недоумение от кого е писмото.

Ако дадете на потребителите повод да изтрият маркетингово писмо, те непременно ще го направят.

Ето няколко конкретни примера. На скрийншота вляво всички имена на податели се виждат ясно, докато при някои от писмата на скрийншота вдясно вместо името на подателя излиза имейл адресът.

По този начин се губи усещането за подреденост и тези писма изглеждат като спам на фона на останалите.

2. Придържайте се към кратки теми

В Outlook има ограничение от около 42 символа за тема на електронни писма за мобилни устройства, докато в Gmail ограничението е около 74 символа.

Но въпреки че Google дава на подателите по-голяма свобода, е препоръчително да използвате кратки теми, така че те да са оптимизирани за всички доставчици на поща.

По този начин ще следвате добрите практики – според проучвания темите на писмата са най-ефективни, когато са под 50 символа.

Всъщност едно проучване на Mailer Mailer, публикувано през 2012 г., показва, че най-отваряни са писма с теми между 4 и 15 символа.

Естествено специалистите по маркетинг трябва да тестват съобщенията, за да видят какво дава резултат за техния бизнес. Освен това вместо винаги да се използва една и съща тактика, е най-добре да се залага на разнообразие при темите на писмата.

Ако искате потребителите на мобилни устройства да получат писмото ви, най-добре е да използвате под 45 символа.

На тези примери с приложението за Outlook се вижда, че като цяло фешън брандовете се справят добре с писането на кратки теми на писма, въпреки че Rue La La могат да поработят още в тази насока.


3. Придържайте се към опростеност

Изискват се сериозни умения, за да пише човек сбито, но в повечето случаи опростените теми са най-ефективни.

Ето няколко примера на английски от ASOS, Currys, H&M и др.:

• 25% off your holiday checklist
• Top 5: New Arrivals
• Amazing Bank Holiday offers
• Up to 50% off online
• Exclusively for you...
• Brand spanking new stuff!
• Time to party? We’ve got the look

Всяка от темите е кратка и целенасочена и поражда любопитство у читателя.

4. Създайте чувство за неотложност

Добре известен факт е, че мобилните потребители се концентрират за по-кратко време. Според проучване хората често използват смартфона си само за да отсеят електронните писма, и чак по-късно преглеждат важните на настолния си компютър.

Ето защо, ако искате наистина да накарате някого да прочете писмото от вас, е добре да създадете чувство за неотложност.

Тук отново трябва да се отбележи, че тази тактика няма да дава резултат, ако я използвате непрекъснато. В случай обаче, че я прилагате от време на време, ще ви помогне да накарате потребителите да предприемат действие.

В примера "EXCLUSIVELY ONLINE NOW!" House of Fraser малко са прекалили с главните букви, но тази тема определено грабва вниманието.

Темите, използвани от Macy’s, ASOS и H&M, също са отлични примери за това как най-важната информация е поставена в началото. Те задават краен срок и по този начин създават чувство за неотложност:

Както при всички други маркетингови дейности, и имейл кампаниите могат да се подобрят единствено като се сравнят резултатите от предприетите от получателите действия с поставените предварително от нас цели. По този начин много по-лесно се открояват областите, в които имаме пропуски, и подлежат на подобрение.

Данните сочат, че едва 8% от потребителите четат всяко маркетингово писмо, което получават, и само 43% четат по-малко от половината такива писма. Това показва, че определено има върху какво да се работи за постигане на по-добри резултати.

Ето защо, когато се планират отделните етапи на кампанията, е много важно да се поставят конкретни цели.

В зависимост от целта, за различните кампании може да се използват различни метрики и съответно конверсиите да бъдат формулирани спрямо нея.

Конверсиите за всяка сфера, свързана с електронната търговия, обикновено са обвързани с продажбите и им се задава парична стойност, докато при някои насочени към бизнеса (B2B) кампании конверсиите и съответно успехът на кампанията се измерват с броя сваляния на документ, представящ дадена фирма или продукт, или с последващите запитвания.

При други кампании, за които ангажираността на потребителите играе ключова роля, може да се окаже по-трудно да се формулират конверсиите, ето защо в такива случаи е добре да обвържете конверсиите с други канали.

Например наред с броя отворени писма и кликвания, може да се вземат предвид броят социални споделяния и времето, което потребителят е прекарал на сайта ви. С напредъка на много от доставчиците на услуги за електронна поща и другите пакети за анализи, в доста случаи е сравнително лесно да се добие представа за цялостната картина.

За да се даде оценка за успеха на една кампания, може да се използва модел с електронни таблици. Той ще ви покаже най-добрия и най-лошия възможен сценарий.

Диаграмата по-долу дава примери за всеки от тях. Тя показва, че със списък от 100,000 имейл адреса евентуалните продажби може да варират между 149 и 26.

Забелязват се значителни разлики в резултатите, но се вижда също, че усилията за увеличаване на броя отворени писма, кликовете и отзивите за целевите страници си струват.

 

 

Действия и цели, свързани с ангажираността на потребителите

Ако се занимавате с търговия или имате транзакционен сайт, навярно ще си поставите и допълнителни цели, свързани със спечелването на лоялни клиенти или с жизнения цикъл на клиента (customer lifecycle). Например:

• Превръщане на потенциалните клиенти в купувачи.
• Превръщане на новите клиенти в лоялни клиенти.
• Получаване на поръчки от клиенти, които са изоставили пазарските колички.
• Спечелване на по-широк кръг от клиенти от различни демографски групи.

Дори да не се занимавате с търговия, пак можете да проследите пътя на конверсиите – от абонираните за бюлетин потребители до активните клиенти. Заслужава си да видите кои са различните етапи от жизнения цикъл на потребителите и да съобразите с тях комуникационния си план, така че да помогнете на потребителите да преминат през следващите етапи във фунията на продажбите.

При по-сложните бизнес към бизнес (B2B) организации е много важно да се проследи ролята на електронните писма за конверсиите, тъй като при по-сериозните продажби има вероятност крайната конверсия да дойде от друг канал или дори от съвсем различен потребител.

Проследяване ангажираността на потребителите за период от време посредством програма за лийдове ще ви даде добра представа за това. Затова трябва да планирате ключовите етапи от цикъла на продажбите и след това да използвате различно и интересно съдържание, с което да накарате потребителя да премине към следващия етап.

Стойност на целите

Можете също така да оцените средните стойности за кампания, за различни списъци с абонати или сегменти, да ги сравните и да видите какви проблеми изникват.

• Задайте стойност за целите.
• Увеличете приходите/печалбите за имейл адрес или за 1000 имейл адреса.
• Увеличете честотата на пазаруване.
• Увеличете средната стойност на поръчката.
• Увеличете категориите, от които потребителят купува продукти.
• Увеличете средната стойност на поръчки от даден абонат от списъка ви.

Сравнение с конкурентни фирми

Както и при други сфери от маркетинга, тук също ще постигнете по-добри резултати, ако обърнете внимание не само на своите кампании, но и на кампаниите на конкурентните фирми във вашия сектор, както и на иноваторите в други сектори. Според Dave Chaffey трябва да помислите за следните неща:

• Креативност – дизайн на писмото: оформление, цветове, изображения, рекламен текст.

• Уместност – това е може би най-важният фактор. Задайте си въпроса дали предложението и креативността на писмото отговарят на нуждите на получателите.

• Бонус (или оферта) – каква полза има потребителят от кликването върху линка/линковете в писмото?

• Таргетиране и време на получаване на писмото – таргетирането е свързано с уместността. Дали изпращате едно и също послание на всичките си потенциални и настоящи клиенти от списъка с абонати или текстът, предложението и оформлението на писмото са специално създадени за различните групи от списъка?

Времето е свързано с това кога потребителят получава писмото – време на деня, ден от седмицата, дата, дори година. Има ли писмото връзка с конкретни събития? Съществува и относително планиране на времето – времето на получаване на писмото е важно от гледна точка на другите маркетингови комуникации.

• Интегрираност на имейл кампанията с останалите маркетингови комуникации – част ли са имейл кампаниите от интегрирани маркетингови комуникации? Задайте си следните въпроси: Креативността на писмото и рекламният текст съвместими ли са с имиджа на бранда? Насърчава ли посланието други комуникации? Времето за пускане на кампанията съобразено ли е с офлайн комуникациите?

• Рекламен текст – той е свързан с креативността на писмото – със структурата, стила и начина, по който е поднесено предложението, както и с разположението на хипервръзките в писмото.

• Заглавни атрибути на писмото – обърнете внимание на темата на писмото, на подателя, получателя, датата/часа на получаване и формата (HTML или текст). Тези неща могат да окажат влияние върху доставянето на писмото, в случай че са използвани погрешни структури или думи, считани за спам.

• Целева страница – ефективност на целевата страница от гледна точка на последователността и непринудеността в комуникацията.

 

Ефективност на програмата за електронна поща – проверка и сравнение с конкурентни фирми

Добре е да направите оценка на възможностите си по отношение на дигиталния маркетинг. Това помага на организациите:

1. Да преразгледат настоящия си подход към дигиталния маркетинг, за да видят къде има място за подобрения.
2. Да направят сравнение с конкуренти от същия бранш, както и с конкуренти, чиято дейност е в други сектори.
3. Да видят какви са добрите практики на по-напредналите от тях.
4. Да си задават цели и да развиват стратегии като част от плана за постигане на по-голям успех.


Дефиниции на Асоциацията за директен маркетинг (DMA) за оценяването на имейл маркетинга

За съжаление системите за имейл маркетинг дефинират едни и същи критерии по различен начин, затова е важно да имате стандарт, за да сте последователни в сравненията, които правите.

В противен случай ще забележите разлики в сравненията при използването на различни платформи. Не е задължително това да се дължи на промени в успеха на фирмата ви, а на това как е представен той.

Стандартите на Асоциацията за директен маркетинг са добра отправна точка.

• Върнати писма (hard bounce rate) – Получателят не вижда писмото поради невалиден имейл адрес, проблеми с домейна, блокиран достъп до сайт и т. н.
• Средна стойност за hard bounce rate – Броят върнати писма, разделен на броя доставени писма (в проценти).
• Soft bounce – Имейл адресът е валиден, но получателят не вижда писмото заради временен проблем с получаването на писма, пълна пощенска кутия, неработещ сървър и т. н.
• Средна стойност за soft bounce rate – Броят неполучени писма (soft bounce rate), разделен на броя доставени писма (в проценти).
• Средна обща стойност за CTR – общият брой кликове, разделен на броя доставени писма (в проценти).
• Конверсии – броят продажби, предприети вследствие на действията на потребителите след получаване на писмото, например брой завършени сделки за пазарска количка или сваляния на документ. Включвайте само данни, за които е ясно, че са базирани на действия, предприети след получаване на писмата.
За нашите цели това означава данни, получени в рамките на 90 дни от пускането на имейл кампанията. Резултатите след този период не се включват в анализа.
• Доставяемост – има два основни начина за измерване на доставяемостта:
1. Върнати имейли – броят изпратени имейли минус броя върнати писма (hard bounce и soft bounce).
2. Входяща кутия – броят доставени във входящата кутия писма, за разлика от писмата, които са отишли в спама или не са били доставени.

Как да изпреварим конкурентите с помощта на Facebook

оциалните мрежи стават все по-голяма част от нашето ежедневие. Безспорно в България лидерската позиция се държи от Facebook. Той помага ежедневно на хиляди хора да се свързват, споделят, рекламират и изявяват. През последните години, все повече тази мрежа се използва за реклама и PR. Една страница в социалната медия може да изстреля нагоре дори и най-малкия бизнес проект. Предлагаме ви няколко съвета за прохождащи бизнес страници:

Подходящо изображение

Подбирането на профилна снимка и снимка на корицата трябва да се извърши прецизно. Все пак, ако си представим вашия бизнес като книга, то това ще бъде корицата и. Тези снимки ще бъдат първото нещо, което потенциалните ви клиенти ще видят. Желателно е снимките да отразяват дейността на фирмата/търговеца. Другият вариант е да се сложи логото на фирмата. На каквото и да се спрете, подбирайте изображения с добра резолюция и подходящ размер.

Последните тенденции във Facebook – размер на корица – 820x312px; размер на профилна снимка – 180x180px(видима част 170x170px).

Уникално съдържание

Вашата страница трябва да се обновява редовно с ново и свежо съдържание. Желателно е да е пълна с актуални снимки и постове. За тази цел, може вие да отделяте достатъчно време и да я запълвате с качествен текст. Другата опция е да си наемете копирайтър, който ще върши тази работа вместо вас.

На който и вариант да се спрете, важното е текстовете да са оригинални и „да хващат окото“ на бъдещите ви клиенти. Хората искат да четат нещо ново и интересно всеки ден. Забравете за баналните картинки и постове.

Обратна връзка с клиентите

След като сте сложили хубави снимки и подходящи текстове, идва ред на комуникацията с потребителите ви. Старайте се да отговаряте на всеки коментар, съобщение или препоръка. Това показва загриженост за клиентите. Бързият и точен отговор трупа точки във ваша полза. Може да прибегнете до автоматичен поздрав или съобщение( има го като опция от Facebook), но не е желателно да има голямо забавяне с истинския отговор.

Опростен дизайн

Вашата страница е желателно да има изчистен и опростен дизайн. Трябва да има всичко необходимо – като опция за съобщение, обаждане и отзив. Ако имате офис/магазин може да сложите упътване как да се стигне до него. Това определено е много полезно за повечето клиенти. Повечето потребители предпочитат опростените страници и не толкова претрупани, защото това предизвиква объркване. Важно е всичко да е удобно, да изглежда приятно за окото и да работи.

На пръв поглед тези съвети са елементарни, но те работят. Достатъчно е да ги спазите коректно и ще се радвате на повече лайкове и потребители. Колкото повече лайкове и потребители имате, толкова по-популярен и успешен ще бъде вашия бизнес.

Реклама и маркетинг в Туитър

Туитър е все още не толкова масова а популярна мрежа в България. В световен мащаб, обаче, има страни, в които Туитър (Twitter) e по-използвана и популярна социална мрежа от фейсбук.

Да, определено хората, които ползват Туитър са доста по-малко, от ползвателите на фейсбук в България. По последни данни става въпрос за около 40 хиляди активни ползватели на Туитър у нас.

Това, обаче, са хората ,които представляват желания таргет за всяка компания – от 18 до 35 –годишна възраст, технифицирани и мобилни, служещи си активно с новите технологии, с ясно изразена личностна и гражданска позиция, на административни или мениджърски постове и следователно с добра покупателна способност.

Интересното при Туитър, че аудиторията е изключително активна и реагира много по-бързо отколкото при другите социални мрежи. Затова не случайно Туитър се характезирира със скоростна и в реално време комуникация с потенциалния ви таргет.

Ето някои инструменти за Туитър маркетинг без да е необходимо да имате специален бюджет за това.

Управлението на страници в Туитър и генериране на релевантни Туитовете

Можете да избирате уникален дизайн на Вашата страница в Туитър, да публикувате интересни снимки, да избирате кой да следвате и както да ретуитвате.

Вероятно най-силният инструмент за въздействие в Туитър са Туитовете или това са ъпдейтите, които правите, когато поствате на Туитър стената. За разлика от другите социални мрежи, тук има сериозно символно ограничение, както при туитовете, така и и при отделните потребителски имена.

Таргетирани списъци с потребители

В Туитър можете да имате над 10 различни списъка на хората, които следвате. Това позволява едно наистина доста прецизно таргетиране на аудиторията ви.

Хаштагове

Те навлязоха във всяка социална мрежа, но истината е, че тръгнаха именно от Туитър и все още тук са един от най-силните маркетингови инструменти за изграждане на бранд и популяризиране на съдържание. При прецизното им използване можете да превърнете бранда си в туитър в много мощен и споделян, както и да повишите гледаемостта на публикациите си, като ги категоризирате по конкретни теми.

Свързване на Twitter профила ви с FaceBook профила ви или с Linkedin профила ви
Други инструменти като JustTweetlt, Tweellow, WeFollow
Платена реклама в Туитър

В България отскоро се заговори за Туитър(Twitter)маркетинг и реклама в Туитър.

Ние сме една от малкото страни в Европа, в която може да се прави платена реклама в Туитър.

Имате възможност да избирате между това да промотирате конкретен ваш пост или да повишите последователите си като промотирате страницата си в Туитър.

Маркетинг в социални мрежи

Социалните мрежи са един от най-ефективните начини да се позиционирате имиждово в интернет пространството, да повишите продажбите си и да комуникирате ефективно с Вашите клиенти. Разбира се, ако всичко това се прави с подходящата консистентна стратегия и по подходящия начин, в зависимост от сферата на вашия бизнес.

Според това, което предлагате има социални мрежи, които са по-подходящи от други, когато трябва да комуникирате с клиентите си.

Най-използваната социална мрежа в България е FaceBook (Фейсбук). Това е и социалната мрежа, в която най-много се рекламира. Тук може да намерите много нови потенциални клиенти и да задържите интереса и лоялността на вече съществуващите ви клиенти.

Във фейсбук освен имиджово, може да представяте своите продукти и услуги с Call to action тактики и това, което предлагате да стигне до огромен брой от хора, благодарение на опцията за платена реклама във Фейсбук.

Ако таргета за вашите продукти и услуги са млади хора,социално активни, ползващи активно новите технологии и с добри доходи, то Twitter е ефективна социална мрежа за вас.

Там можете да изготвяте прецизно таргетиране, като съставяте списъци от ваши последователи.

Последните проучвания показват, че активността и ангажираността на потребителите ви е по-голяма, отколкото във Фейсбук.

Google + e социална мрежа, която е задължителна за вас, независимо от типа на бизнеса ви. Той е свързан и с другите инструменти на Google, които ползвате, така че самата поддръжка на профила Ви в Google + няма да Ви коства особено много.

Pinterest и Istagram са задължителни ако правите активен маркетинг в социалните мрежи и това, които предлагате е свързано с визуализация.

Това са социални мрежи, които се базират на снимки и друг тип атрактивни визии, които вашият таргет да харесва, споделя, коментира.

Ако сте в B2B сферата Linkedin е задължителен канала за вас. Там акцентът пада на личния профил на ключовата фигура от компанията, така направете впечатляващ профил там, и поствайте възможно най-интересни и полезни постове, които да достигнат до вашите потенциални партньори.

Ако имате нужда от помощник за управлението на социалните си мрежи и кампаниите си там, ние от Smart Online можем да ви предложим съдействие за онлайн маркетинг в социалните мрежи с гарантирани реални резултати.

Управление на страници и профили в социалните мрежи;
Реклама в социалните мрежи
Ефективна комуникация с клиентите ви;
Желан и консистентен имидж в социалните мрежи

И всичко това с цел да затвърдите пазарните си позиции и респективно да увеличите клиентите си.

Поддръжка на фейсбук страница

Поддръжка на фейсбук страница се прави лесно стига да знаете, какво, как и кога да публикувате, променяте и добавяте. Социалната мрежа е част от онлайн маркетинговите инструменти, един бизнес да се популяризира, изгради и утвърди. И така вече е факт всеки бизнес има фейсбук страница, и вие сте решили да имате. Добре е да поддържате профила си сами, но за начало е по-удачно, ако нямате опит да се консултирате поне с професионалисти. Нужна ви е страница, която да е представителна, атрактивна за потребителите и най-вече добре приета и споделена. Ето и на какво да наблегнете, когато искате добра поддръжка и оптимизация на фейсбук страницата ви:

Съдържание – поддръжка на фейсбук страница се прави не само с инструменти за измерване, рекламни кампании и предложения, но най-вече с публикуване на качествено и интересно съдържание. Социалната мрежа е социална, защото предлага информация, развлечение, интересни факти, събития, приятели и места. Вашата страница трябва да е динамична ежедневно, защото само публикациите са индиректния трик, чрез който бихте привлекли, задържали и разраснали бизнеса си за потребителите. Има хиляди фейсбук страници не добре поддържани и от съществуването им няма почти никакъв смисъл. Когато клиента и потребителя влезе в страницата ви го води интереса към нещо, дори и то да не е определено. Ако на страницата ви няма нищо ново и интересно, вие моментално губите потенциален клиент. Затова публикувайте всеки ден. Може да са вицове, продукти, интересни размисли за живота, клипове и всичко, което за клиента ви е интересно и по някакъв начин му напомня за бизнеса ви разбира се. Така вие винаги сте в полезрението на клиентите си, поддръжка на фейсбук страница е актуална и всекидневно се показвате в полето с новини на потребителите.
Въпросът със снимките и клиповете – динамичното снимково съдържание и наличието на клипове в страницата ви е основното за добрата поддръжка на фейсбук страница ви. Винаги бизнес предлагащ продукти и услуги е обвързан с уникалното си снимково съдържание. Добре е снимките да са качествени, актуални и да са уникални, защото заимстваното съдържание има лошо качество, а и е незаконно. Относно клиповете винаги е добре да показвате накратко на клиента, защо вашите продукти и услуги са уникални, как функционират и какви са основните им характеристики. Не е нужно клиповете да са дълги и отегчителни. Нужно е да са атрактивни и информативни. Когато клиента ги види да си каже, това е моят продукт или услуга, заинтригува ме! Качествената резолюция, кристалните изображения и доброто визуално представяне на страницата ви са нещата, които ще издърпат бизнеса ви с една стъпка напред, защото клиента вижда, че искате да го впечатлите.
Уникален дизайн запомнящ се моментално – съгласете се, че фейсбук профили има хиляди. Ежедневно потребителите преглеждат маса постове и само един много атрактивен и запомнящ се дизайн може да остане трайно в съзнанието им. От тази гледна точка дизайнерските инструменти за поддръжка на фейсбук страница, предлагани от социалната мрежа са много. Добре е те да се използват умерено и на място. Например емотикони, уникални банери, стрелки от сорта на „ предизвикване на ответна реакция“ и всичко визуално, което напомня единствено за вашата марка, бизнес и продукти. Внимавайте, обаче да не претоварите колата и да изпаднете в лоши вкусови и дизайнерски характеристики. Можете съвсем спокойно да заложите на изчистения дизайн на банер, които е уникален. В крайна сметка, ако не умеете да боравите с подобен род инструменти, по-добре се обърнете към професионалисти за поддръжка на фейсбук страница.
Ответни реакции на феновете – фейсбук е социално явление. В него хората коментират, харесват или отхвърлят, споделят или подминават, но винаги има ответна реакция и това е смисълът му. Поддръжка на фейсбук страница, която е добра носи много коментари, споделяния и харесвания. Винаги на тези потребителски реакции трябва да се отговаря, дори и те да са отрицателни. Така клиента се чувства значим и бизнеса ви е в постоянна връзка с потребителите му.

Иновация в колективното пазаруване

Секторът на колективното пазаруване е може би един от най-бързо развиващите се сегменти на онлайн пазара. Корените на модела датират от 2004 г., когато се забелязват първите наченки на идеята, а за дата на окончателното му оформяне и стартиране се счита 2008 г., когато започва дейност Groupon – лидерът в този сектор в САЩ. Последва истински бум от сайтове, копиращи модела в различните краища на света, а Groupon става най-бързо растящата компания в цялата световна икономическа история.

Днес, съвсем основателно, можем да говорим за цяла ваучер индустрия, възлизаща на стотици милиарди щатски долари в световен мащаб. Мощната експанзия на този бизнес не подминава и България, където се утвърждават няколко по-големи сайта, копиращи западния модел. Въпреки сравнително краткото си съществуване обаче, и този модел вече има няколко ясно изразени недостатъка, които са пречка пред по-нататъшното му разширение. Може би най-големият от тях е свързан с това, че голяма част от клиентите, посещаващи даден търговски обект с ваучер, не се връщат отново в същия обект при редовни цени, което поставя под много сериозна въпросителна ползата в дългосрочен план за всеки един търговец от публикуване на оферти с атрактивни намаления.

Тук някъде на сцената се появява един български сайт със скромните амбиции да разтърси из основи пазара. При покупка на ваучер от Prommo.BG, вие не просто ще получите дадена стока или услуга на много атрактивна цена, но и ще получите допълнителен талон за отстъпка за същия търговски обект, важащ за по-дълъг период от вашия ваучер, и то напълно безплатно. Тази иновация прави сайта дори още по-атрактивен за клиентите, търсещи изгодни сделки и намаления, но също и за самите търговци, тъй като този модел им дава несравнимо по-добри възможности да спечелят даден клиент за постоянно. Клиентът е доволен, търговецът – също. Подобна услуга не само не се предлага от нито един друг български сайт за колективно пазаруване, но е уникална и в световен мащаб.

Предстои да видим дали сайтът ще успее да се наложи като game-changer на пазара, но потенциалът определено е обещаващ. Със сигурност е време и за промяна на станалия вече скучен модел на колективното пазаруване, непроменян от създаването му.

Бизнес справочникът на българския потребител

Reklamator.com е сайт с основна насоченост към рекламиране на български и чуждестранни компании в интернет мрежата. Поради многобройните си посещения Reklamator е ефикасна платформа за представяне на бизнеса Ви пред потенциалните Ви клиенти. Чрез участието в сайта създавате профил на бизнеса си с подробно описание на дейността, предоставяте снимков материал за потенциалните си клиенти, както и контактна информация, чрез която да Ви потърсят за запитвания. Каталогът има и опция за изпращане на запитване до всеки участник чрез онлайн форма към всяко участие. Снимковият материал винаги е важен, тъй като привлича повече внимание и създава сигурност у потребителя.

Бизнес справочникът предлага на своите клиенти и възможност за едномесечно безплатно участие с пълна функционалност. Ще можете да публикувате информация за фирмата си напълно безплатно, като просто трябва да попълните крактата форма за безплатна регистрация. След това член на екипа на reklamator ще се свърже с Вас,за цялостна информация и за да обсъдите най-стратегическият начин, по който да представите дейността си. Каталогът разполага с 24 основни категории и десетки подкатегории, където няма начин да не откриете своето място. Участие може да бъде стандартно, преференциално или VIP, според предпочитанията на клиента. Всяко от тях има различни характеристики, с които можете да се запознаете като посетите сайта.

Освен интернет участието, Рекламатор създава възможност и за визуално рекламиране на дейността Ви чрез банерна реклама. Заплащането за банерната реклама става еднократко за определен период от време. Всеки клиенти, който се възползва от този тип реклама може да зададе неограничен брой ключови думи, по които желае да бъде откриван неговият банер. Всеки посетител на Рекламатор ще вижда банера като напише съответната ключова дума.

Многобройните дневни посещения и добрите референции правят reklamator.com сайт с висок рейтинг. Предвид добрите позиции на Reklamator в класирането на Google, участието във фирмения каталог ще изиграе добра роля и в оптимизацията на Вашия сайт. Добре подбраните сайтове, в които да присъства Вашият бизнес ще създадат добри предпоставки за успешна оптимизация на дейността Ви в Интернет.

В днешни дни всеки бизнес се стреми да бъде лесно откриваем в уеб пространството. Оптимизацията в Google става все по-желан резултат от рекламната стратегия на компаниите. Чрез участието в бизнес каталога Рекламатор получавате качествено присъствие в интернет средите и допълнителна оптимизация на дейността си. Екипът ни постоянно обновява познанията си и затвърждава специализацията си в сферата на интернет рекламата и интернет технологиите. Не се колебайте да задавате въпросите си – ние винаги сме на разположение да разясняваме неясното.


ВИЖ ОЩЕ...

Уеб дизайн / Фирмен уеб сайт / Онлайн магазин / Рекламен сайт / Флаш уеб сайт / Корпоративен сайт / Онлайн директория / Графичен дизайн / Банер и лого / Видео реклама / Флаш анимации / Менюта, графики и др. / Галерии / Уеб каталози / Сео оптимизация / Сео линкове / Сео инструменти / Наблюдение и анализ / Tекстово съдържание / Уеб трафик / Позиции в търсачките / Онлайн маркетинг / Email маркетинг / Affiliate маркетинг / Статистика / Данни и проучване / Анализ и СЕО / Интернет реклама / Добавяне на урл / Текстови връзки / Статични и динамични / Реклама в с. мрежи / Блогове и обяви / Социални мрежи / Блогове / Маркетинг - с. мрежи / Страници, групи и др. / Социални медии / Уеб директории / Онлайн бизнес / Локален бизнес / Онлайн търговия / Реклама онлайн / Бизнес план / Маркетинг и реклама / Домейн имена / Хостинг планове / Домейн имена / Ниски цени / Наети сървъри / Други / Превод на сайт / Английски и др / Испански и др / Словенски и др / Сръбски и др / И още много други
WWW.MARKETINGREKLAMA-WPB.ME.HT